Pomiary elektryczne

Pragniemy zaoferować następujące usługi w dziedzinie pomiarów elektrycznych:

  • Badanie skuteczności funkcjonowania wyłącznika różnicowoprądowego
  • Wykonanie uziemienia
  • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary impedancji pętli zwarcia
  • Pomiary rezystancji izolacji

Oferujemy przeglądy instalacji elektrycznych

Proponujemy przeglądy instalacji elektrycznych – pięcioletni przegląd, który polega docelowo na sprawdzeniu stanu instalacji elektrycznej oraz odgromowej. W ramach tej usługi sprawdzamy poprawność połączeń, osprzętu, izolacji, rozmieszczenie przewodów, zabezpieczenia.

Odbiorcze i okresowe badania elektryczne

Przeprowadzamy pomiary elektryczne obwodów elektrycznych, instalacji w całości, w celu poddania ich bezpiecznej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usług podejmujemy się w prywatnych posesjach, obiektach firmowych, budowach itp.

Pomiary elektryczne Slask Katowice Bytom Piekary Slaskie Chorzow 01 Pomiary elektryczne Slask Katowice Bytom Piekary Slaskie Chorzow 02 Pomiary elektryczne Slask Katowice Bytom Piekary Slaskie Chorzow 03


Pomiary elektryczne oferujemy dla Klientów ze Śląska, Zagłębia i okolic: Katowice, Chorzów, Bytom, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie, Czeladź, Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Świętochłowice, Ruda Ślaska, Zabrze, Gliwice i inne